Het gevaar van klonen ?

 

Klonen zijn namaakversies

In de wereld van printen en printerverbruiksartikelen worden illegaal geproduceerde cartridges "klonen" genoemd. Deze zijn ontworpen zonder rekening te houden met de octrooien van fabrikanten en in sommige gevallen gaat de diefstal zelfs zo ver, dat het merk van de oorspronkelijke fabrikant wordt overgenomen op de verpakking.

Vooral fabrikanten uit Zuid-Azië houden zich bezig met zulke vervalsingspraktijken. Hoewel de verkoop van klonen verboden is in de Verenigde Staten en Europa, zijn er steeds meer nagemaakte cartridges in omloop.

 

Waarom u beter geen namaakcartridges kunt kopen of verkopen

Enkele cijfers:

Er komen steeds meer inkjetcartridges en tonercartridges (voor laserprinters) bij. "Alleen al in 2012 werd er voor 65 miljoen dollar aan vervalste inktpatronen in beslag genomen. Dit gebeurde voornamelijk binnen de opkomende markten." (bron: RTBF, "Contrefaçon : gare aux cartouches d’encre clonées", 30 maart 2013).

1. Risico op schade en ongeldige fabrieksgarantie

De zogenoemde klonen zijn van slechte kwaliteit. Om geld te besparen wordt er tijdens het productieproces niet geïnvesteerd in R&D, worden de normen niet nageleefd en beschikt de fabrikant niet over de juiste certificeringen.

Ten eerste kan uw printer beschadigd raken door namaakcartridges. Ten tweede is er een kans dat de vervalsingen niet werken in uw specifieke printer. Bovendien vervalt de fabrieksgarantie van uw printer wanneer u er problemen mee heeft én gebruikgemaakt heeft van vervalste cartridges (artikel xxxxx).

Uit onderzoek van Forester consulting (juni 2012) ziet 70% van de gebruikers van namaakcartridges dat de afdrukkwaliteit slechter is (1).

 

2. Klonen hebben schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid

Aangezien de klonen geen "echte" cartridges zijn, is er geen mogelijkheid om ze ergens in te leveren zodat de cartridges een tweede leven krijgen. Ze zullen simpelweg verbrand worden. De klonen worden vaak geïmporteerd zonder dat de in Europa geldende veiligheids- en gezondheidsanalyses zijn uitgevoerd. Voorbeelden zijn de REACH- en RoHS-richtlijnen. De REACH-richtlijn is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen […] - Bron: ECHA - REACH.

Tevens zullen namaakproducten nooit geleverd worden met een veiligheidsinformatieblad. Samen met de reglementaire etikettering informeren deze bronnen de consument over de gevaren van de chemische stoffen in het betreffende product. Bovendien wordt hierin belangrijke informatie verstrekt over beschermingsmiddelen en de te nemen voorzorgsmaatregelen.

De zogenoemde klonen kunnen een gevaarlijk gehalte aan chemische stoffen bevatten, zoals decabroomdifenylethaan (DecaBDE) (1)

(1) Sinds 2018 is het gebruik van de stof decabroomdifenylethaan in sommige gevallen verboden door de Europese Unie. Op grond van de REACH-richtlijn mag de stof niet zitten in elektronische apparaten boven de 1.000 ppm (waaronder verbruiksartikelen voor het printen). Daarnaast is het voor het gebruik van de stof ook verboden in tal van andere producten.

 

3. Klonen houden eerlijke concurrentie tegen

Door de aantrekkelijke kostprijs van de klonen worden fabrikanten van eerlijke producten en remanufactured compatibele producten het slachtoffer van oneerlijke concurrentie.

Spelers op de Europese markt moeten kosten maken en zich aanpassen aan beperkingen op het gebied van de Europese regelgeving en het verwerken van lege cartridges (denk aan het respecteren van octrooirechten, het in stand houden van een eerlijke concurrentie met de oorspronkelijke fabrikanten en het bestaan van hun merken respecteren). Om e-waste tegen te gaan worden de lege cartridges ingezameld, zodat ze aan het einde van hun levensduur op correcte wijze worden verwerkt. Dankzij de REACH-veiligheidsnormen wordt er belangrijke informatie opgenomen in de veiligheidsinformatiebladen van de producten. Zo wordt de gezondheidsveiligheid van gebruikers en medewerkers die het product gebruiken gewaarborgd. Fabrikanten van klonen die de veiligheidsreglementen niet naleven, hoeven geen langdurige procedures door. Hierdoor verschijnen de vervalsingen eerder op de markt.

Sommige spelers die zich wél aan de regels houden, gaan nog een stapje verder. Zij zorgen er niet alleen voor dat hun producten voldoen aan de milieueisen, maar bieden naast de fabrieksgarantie een extra garantie op hun producten.

De leveranciers van compatibele producten hebben hun krachten gebundeld en de organisatie ETIRA opgericht. Het doel van de organisatie is namaakpraktijken tegen te gaan en de sector van compatibele producten groter te maken.

voor meer informatie

Back to Blog