NAVO kiest voor OWA

Het Joint Force Command hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum heeft besloten te gaan printen met OWA-cartridges. Deze stap in een duurzamere bedrijfsvoering trok de aandacht van veel partijen. In de pers en op duurzame platforms er uitgebreid over geschreven. Het veel-geraadpleegde online platform 'Klimaatplein' schreef er onderstaand bericht over.

Hoe de NAVO energiebewuster en meer circulair opereert

DE NAVO heeft een aantal jaren geleden het Green Defence framework aangenomen dat zich richt op het verlagen van de milieuvoetafdruk van militaire operaties. Dat start met het besparen op het brandstofgebruik van de voer- en vliegtuigen. Maar ook het energie-efficiënter maken van gebouwen en militaire basissen en het duurzamer inkopen van materiaal speelt een rol.

Diverse aangesloten landen hebben al onderzocht hoe opdrachten uitgevoerd kunnen worden met een lagere milieu-impact. Om het delen van informatie te vergemakkelijken op het gebied van energie-efficiëntie, heeft de NAVO het 'Smart Energy Team' (SENT) opgericht. Gesteund door het NATO Science for Peace and Security (SPS)-programma, probeert SENT de meest slimme energie-oplossingen te identificeren en aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de NAVO-normen.

Samenwerken aan tegengaan klimaatverandering


De NAVO brengt ook particuliere bedrijven en overheden samen die apparatuur en expertise kunnen inbrengen voor de productie, opslag, distributie en consumptie van duurzame energie. Het NAVO-hoofdkwartier in Brussel heeft bijvoorbeeld zelf al gekozen voor het gebruik van geothermische energie en voor het opvangen van regenwater voor het onderhoud van gebouwen.

In een toespraak op 28 september 2020 riep NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg het bondgenootschap op om verdere actie te ondernemen om de dreiging van de klimaatverandering aan te pakken. Hij sprak met studenten van 10 universiteiten in het hele bondgenootschap: "De kerntaak van de NAVO is om ons allemaal veilig te houden. Klimaatverandering maakt de wereld onveiliger. Om onze hoofdverantwoordelijkheid te nemen, moet de NAVO dus helpen klimaatverandering in te dammen."

Duurzaam inkopen


Ook wordt door de NAVO onderzocht hoe de inkoop duurzamer kan. De medewerkers van het NATO Joint Force Command hoofdkwartier in het Limburgse Brunssum gaan bijvoorbeeld duurzaam printen met OWA-cartridges. Deze worden volgens een volledig circulair productieproces gemaakt: lege cartridges worden ingezameld en geschikt gemaakt voor hergebruik. Het feit dat het NAVO hoofdkwartier Brunssum voor OWA-cartridges kiest als onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering is een mooi voorbeeld van de stijgende maatschappelijke bewustwording dat de ecologische voetafdruk verminderd moet worden. 

 

 

 

 

Back to Blog